Sušený rašelinník (Sphagnum) – Čile

21,9032,90

Takmer žiaden profesionálny rastlinár sa nezaobíde bez rašelinníka – machu vyskytujúceho sa prevažne v rašeliniskách. Jeho Výhodou a najdôležitejšou vlastnosťou je schopnosť viazat na seba obrovské množstvo vody, preto je vhodný na zakoreňovanie rastlín alebo ako prísada do substrátu. Rašelinník v našej ponuke dokáže dokonca absorbovať vodu v objeme dvadsaťnásobku svojej hmotnosti.

Charakteristika

 • Absorbuje dvadsaťnásobne viac vody ako je hmotnosť rašeliníka.
 • Pred použitím namočte na niekoľko minút do odstátej vody.
 • Zabezpečuje dostatočnú zásobu vlhkosti a okysličenie.
 • Má výborné tepelno izolačné vlastnosti.
 • Obmedzuje tvorbu baktérií zodpovedných za odhnívanie koreňov.
 • Pridanie rašelinníka do pôdy po presadení zabezpečí rýchlu regeneráciu koreňového systému.
 • Znižuje negatívne účinky vodného kameňa.

Technické údaje

 • Organická rastlinná hmota – chemicky ani ináč neošetrená
 • Suchá hmota: 75%, organická hmota: 95%
 • Vodivosť: 5ms/m
 • Retenčná kapacita vody: 32%, retenčná kapacita vzduchu: 67%
 • pH: 5,5
 • Objem: 1kg = 50l
 • Vhodný na organické pestovanie podľa smernice EP a R č. 834/2007
 • Zbieraný, sušený a balený v Čile
Sušený rašelinník (Sphagnum) – Čile
21,9032,90 Select options